/ 2018, március 1/ Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink,

Jelen bejegyzésemnek több apropója is van, mely indokolja, hogy tájékoztatással szolgáljak. Mint azt jeleztem a munkánkkal készen vagyunk, azonban alapjaiban kell a munkánkat átalakítani, melynek egyetlen oka van, ami nem más, mint az új Porgári perrendtartásról szóló törvény hatályba lépésével történő változások.

A korábbi eljárási rendszer lényegesen egyszerübb volt a perek megindítása és lefolytatása tekintetében, mert ha az eljárásban bármilyen új tény vagy körülmény merült fel, lehetősége volt a felperesnek keresetét módosítani, ezáltal javítani rajta, és így az eljárást menet közben befolyásolni. Ez némi-neműleg megkönnyítette munkánkat a tekintetben, hogy ha menet közben kiderült az eljárásban, hogy a bank elhallgatott egy tényt vagy körülményt – vagy hazudott – akkor annak feltárásával egy időben a kereset kiegészítésére vagy módosítására lehetőség volt.

Ám az új Polgári perrendtartás merőben eltér a korábbitól és mocskos módon megnehezíti az eljárást. Az új Pp. ezeket a korábbi jogokat ugyan is megszüntette. Ezért nekünk is nagyon pontosan és hibamentesen kell az új peranyagot összerakni a bankokkal szemben, ha nem akarunk pofára esni annak ellenére, hogy minden a kezünkbe van legyőzésükre.

Ez az oka annak, hogy több mint 2 hete dolgozunk az új és egyben végleges eljárási rend kialakításán, mert az új Pp. szerint már nincs lehetőség a kereset módosítására az eljárás közben, így a keresetet borzatóan precízen és pontosan kell elkészíteni, ami nagyon megnehezíti a kereset elkészítését. De az a jó benne, hogy ha viszont az pontos, precíz és kikezdhetetlen, annak az a következménye, hogy a bankoknak befellegzett és mi épp ennek a precíz, kikezdhetetlen peranyagnak az elkészítésén fáradozunk, hiszen az új Pp. alapján nincs lehetőség az eljárásban a hibát orvosolni.

Szóval ez az egyetlen ok, hogy egyes végrehajtásban lévő ügyek tekintetében még nem tudtuk az érintett ügyfeleket értesíteni ügyük előrelendítése érdekében, ami nem jelenti azt, hogy nem dolgozunk rajta.

Meg kell értenetek, hogy itt nem hibázhatunk, ezért nem is kapkodhatunk. A peranyag kész, az alapok megvannak, de amíg a Pp. valamenyi rendelkezésével nem ütköztettük elméletünket és nem ellenőritük le annak támadhatatlanságát, addig folyni fognak a tesztelések, hogy egyetlen ügyfelünk se kerülhessen kiszolgáltatott helyzetbe csak azért, mert valamin elsiklottunk, és ezt a bank kihasználhassa és pert nyerhessen.
Több mint 600 körülményt kell egymással szembeállítanink és ellenőriznünk, de a jó hírem az, hogy lassan a végére érünk, ami akár már a héten befejeződhet. Remélem mindenki számára megfelelő a tájékoztatás, hogy ez az egyetlen ok, hogy az elmúlt hetekbe némi lassulás mutatkozik azon ügyfelek munkájában, akiknek csak a felmondás érvénytlenségére induló per teremt megoldást ügyükbe, de ha eredményt akarunk elérni, akkor nem kapkodhatunk. Legyen mindenki tisztában azzal, hogy napi 12-14 órát fektetnük abba, hogy az új Pp rendelkezéseit áttanúlmányozzuk, megértsük, egymással összevessük és olyan peranyagot készítsünk, ami lesöpri a bankokat a perben és nyertesen álljunk fel a pert követően.

Köszönöm a türelmeteket ügyvédeinkkel együt, mert ők is tudják, ahogy mi is, hogy ez a peranyag mennyire fontos számotokra és mi e szerint cselekszünk, mert nem akarunk hibázni és azt a fajta örömet és köszönetet szeretnénk megélni, amit azon ügyfeleink élnek meg, akiknek ügyét lezárjuk a közjegyzőjük kizárásával. Mi pontosan tudjuk, hogy mivel lehet a bankokat legyőzni, mert minden tény adat és bizonyíték már a rendelkezésünkre áll, most már csak ezt össze kell rakni. – Ez van most folyamatban.